ຕາດຕະແລຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າໃຫ່ຍງົດງາມແທ້

ໜ້າຝົນນີ້ໄປທ່ຽວໃສ່ດີ ທ່ານເຄີຍໄປແລ້ວບໍ່ຕາດຕະແລ ງົດງາມແທ້ໆ. (ໃຜເຄີຍໄປ ຄອມເມັ້ນບອກແດ່) ໜ້າຝົນມາຮອດແລ້ວອີກໜຶງສະຖານທີຈະມາແນະນຳ ນ້ຳຕົກຕາດທີມີຄວາມສວຍງາມເປັນເລີດ ຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າໃຫ່ຍ ທີມີຕຳນານເລົ່າຂານຂອງສຶກຊິງສາວງາມຂອງພະຍາເງືອກໜຸ່ມ.

ມີຕຳນານເລົ່າຂານປາກຕໍ່ປາກວ່າແຕ່ປາງກ່ອນມີບ່າວເງືອກຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າທ້າວພັກ ໄດ້ລົງຫຼິ້ນບຸນຢູ່ຫຼວງພະບາງ, ບັງເອີນເຫັນສາວເງືອກຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່ານາງຄຳຜີວ ທີ່ອາໄສຢູ່ນ້ຳຄານທ້າວພັກ ເກີດມີຄວາມຮັກມັກກັບນາງຄຳຜີວ ແລະ ໄດ້ລັກເອົານາງຄຳຜີວມານຳ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາມີບ່າວເງືອກຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ທີ່ເຄີຍຮັກມັກກັບນາງຄຳຜີວມາກ່ອນລາວຍັງໄດ້ນຳມາເອົານາງຄຳຜີວຄືນ ທັງສອງຝ່າຍຈື່ງເກີດມີການ ຕໍ່ ສູ້ ກັນ,

ສ່ວນທ້າວພັກ ກໍ່ໄດ້ສ້າງດ່ານຕ້ານກັນໄວ້ເປັນຈຸດໆຢູ່ທີ່ນ້ຳຕະແລ ແລະ ດ່ານດັ່ງກ່າວກໍ່ກາຍເປັນຊັ້ນໆ ຢາຍກັນໄປເພື່ອປ້ອງກັນການບຸກ ໂ ຈ ມ ຕີ ຂອງຮັກເກົ່າຂອງນາງຄຳຜິວ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຈື່ງເອີ້ນວ່າຕາດຕະແລໃນປັດຈຸບັນ. ຈຸດເດັ່ນຂອງຕາດນີ້ເປັນນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມທາງ

ທຳມະຊາດເຊິ່ງອ້ອມຮອບດ້ວຍປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າເຄິ່ງດົງດິບທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ນ້ອຍທີ່ມີໃບດົກໜາຂຽວງາມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍນົກນາໆຊະນິດ, ນ້ຳຕົກຕາດແຫ່ງນີ້ມີທັງໝົດ 7 ຕາດດ້ວຍກັນ, ມີທັງຕາດໃຫຍ່, ຕາດນ້ອຍຢັ່ງຢາຍໄປຕາມສາຍນ້ຳຕະແລະຍາວປະມານ 600 ກວ່າແມັດຄື:

– ຕາດທີ່ 1 ສູງປະມານ 7 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 8 ແມັດ.

– ຕາດທີ່ 2 ສູງປະມານ 15 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 7 ແມັດ.

– ຕາດທີ່ 3 ສູງປະມານ 15 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 11 ແມັດ.

– ຕາດທີ່ 4 ສູງປະມານ 16 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 27 ແມັດ.

– ຕາດທີ່ 5 ສູງປະມານ 40 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 27 ແມັດ.

– ຕາດທີ່ 6 ສູງປະມານ 13 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 28 ແມັດ.

– ຕາດທີ່ 7 ສູງປະມານ 55 ແມັດແລະກວ້າງປະມານ 35 ແມັດ.(ຕາດທີ່ 4,5,6 ຢູ່ໃນ

ຊ່ວງໄລຍະເດືອນ 12 – 6 ນ້ຳຈະບໍ່ໂຕນຕາດ, ນ້ຳຈະລອດພື້ນ).

ສະຖານທີ: ບ້ານຕະແລ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຕາດຕະແລ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງຮຸນ ປະມານ 40 ກິໂລແມັດ. ມີ 2 ເສັ້ນທາງໃນການເຂົ້າເຖິງ

1. ເມືອງຮຸນ-ບ້ານຈັນໄຕ-ຕາດຕະແລ (ເສັ້ນທາງປູຢາງ 5 ກິໂລ, ເສັ້ນທາງດິນແດງ 40 ກິໂລ).

2. ເມືອງຮຸນ-ບ້ານອຸດົມ-ຕາດຕະແລ (ເສັ້ນທາງປູຢາງ 27 ກິໂລ, ເສັ້ນທາງດີນແດງຂຶ້ນພູ 14 ກິໂລ).

Facebook Comments Box

Similar Posts