ເອື້ອຍຢູ່ແຕ່ເຮືອນພັດມາ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ແລ້ວຈາກ ລູ ກ ໆໄປ

ດ່ ວ ນ ມື້ ວັນທີ 11/10/2021 ຢູ່ທີ່ ບ້ານບໍ່ໂອ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີກໍລະນີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ເພີ່ມອີກ +1 ຄົ ນ ແລ້ວ (ເປັນທາງການໃນມື້ອື່ນຈາກທາງຄະນະສະເພາະກິດ), ນ້ ອ ງ ສ າ ວ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ເມີຶອງຫາດຊາຍຟອງ

ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 1 ຄົ ນ R I P ຢ່ າ ຖື ເ ບົ າ ເດີ້ຢູ່ເຮືອນ ຢຸ ດ ເ ຊື້ ອ ເພື່ອໂຕທ່ານແລະຄອບຄົວ ຄື ຖີ້ ມ ເຮົາໄປແບບນີ້ ເ ອຶ້ ອ ຍ ເອີຍ ຄົ ນ ຢູ່ແຕ່ບ້ານບໍໄປໃສເປັນ ຫ ຍັ ງ ຕອ້ງມາ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ເປັນ ຫ ຍັ ງ ຕອ້ງ ເ ປັ ນ ເ ຈົ້ າ ບໍອີ່ ໂ ຕ ນ ລູ ກ ແນ່ຫວາ R I P ເດີ ເຮົາສິເບີ່ງ ທຸ ກ ຢ່າງແທນ ເ ຈົ້ າ ເດີ”

Facebook Comments Box

Similar Posts