ພໍ່ຕູ້ນອນເສຍຊີ ວິ ດ ຢູ່ຕູບ 6 ມື້ບໍ່ມີ ລູ ກ ບໍ່ມີພີ່ນ້ອງ

ເຫດ ຄົ ນ ນອນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ບໍ່ຮູ້ສາ ເ ຫ ດ ນອນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ຕູບທີ່ ລ າ ວ ອາໄສຢູ່ ໄດ້ 6 ມື້ ແລ້ວຈື່ງມີ ຄົ ນ ໄປພົບເຫັນ, ເປັນ ຄົ ນ ອາ ນ າ ຖາ ຢູ່ຕູບ ຄົ ນ ດຽວ ສຳມະນາ ໂ ນ ຄົວ ມີພຽງ ລ າ ວ ຄົ ນ ດຽວບໍ່ມີ ລູ ກ, ບໍ່ມີ ພີ່ ນ້ອງ ເພີ່ນຊື່ ພໍ່ຕູ້ ແສງແກ້ວ ເກີດປີ 1944, 11/10/2021 ມີ ເ ຫ ດ ຄົ ນ ນອນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ ສ າ ຍ ເ ຫ ດ ຢູ່ ບ້ານໜອງໂນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ