ຊື່ລົດ ໄ ຟ 2 ຂະບວນແມ່ນ ຂະບວນລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂະບວນແຄນລາວ

ໄດ້ແລ້ວ ຊື່ທາງການ ລົດ ໄ ຟ 2 ຂະບວນທຳອິດຂອງລາວ “ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ແລະ “ຂະບວນແຄນລາວ” ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 “ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ໄດ້ອອກ ແ ຈ້ ງ ການສະບັບເລກທີ 1292/ຫສນຍ ວ່າດ້ວຍທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຮັບຮອງການຕັ້ງຊື່ຂະບວນລົດ ໄ ຟ ໂດຍສານສາຍດ່ວນ (ຂະບວນທຳອິດ) ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການ ບໍ ລິ ການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.”

ເຫັນດີຮັບຮອງການຕັ້ງຊື່ຂະບວນລົດ ໄ ຟ ໂດຍສານສາຍ ດ່ ວ ນ (ຂະບວນທຳອິດ) ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການບໍ ລິ ການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນທີ່ຈະມາກາງເດືອນຕຸລາ 2021 ຄື “ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ສຳລັບຂະບວນລົດ ໄ ຟ ໂດຍສານສາຍດ່ວນ ທີ່ບໍລິສັດທາງລົດ ໄ ຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ມີແຜນຈະຈັດຊື້ມາໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າອີກ 1 ຂະບວນນັ້ນ ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ຕັ້ງຊື່ “ຂະບວນແຄນລາວ”

Facebook Comments Box

Similar Posts