ເຮັງ 828,000,000 ລ້ານ ກີ ບ ຖື ກ ເ ລ ກ 6 ໂ ຕ

ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລຽບ ລ້ ອ ຍ ໄປ 828,000,000 ລ້ານ ກີ ບ ງວດ ໜ້ າ ຂໍໃຫ້ເຮັງແບບນີ້ ເ ດີ ທຸກຄົນ ຍິນດີກັບຜູ້ ໂ ຊ ກ ດີ ຖື ກ ເ ລ ກ 6 ໂ ຕ ງວດວັນທີ 11/7/2021 ຜົນ ຫ ວ ຍ 695339 ໃຜ ແ ຊ໌ ຂໍໃຫ້ເຮັງງວດ ໜ້ າ ເດີ ສາທຸ