ຄົນນອນ ເ ສ ຍ ຊີວິດຢູ່ໃນລົດ ໃ ຫ ຍ່

ໃນ ຄື ນ ວັນທີ 10/10/2021 ເວລາ 20:34 ນາທີ ໄດ້ຮັບ ແ ຈ້ ງ ເ ຫ ດ ເຂົ້າໝາຍເລກສຸກ ເ ສີ ນ 1624 ວ່າມີ ເ ຫ ດ ຄົນນອນ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ນອນໄຫຼ ຕ າ ຍ ຢູ່ໃນລົດ ໃ ຫ ຍ່ ເຂດ ບ້ານໜອງຈັນ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທີມກູ້ຊີບກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ສູ ນ ສັ່ ງ ການ)

ຈຶ່ງໄດ້ອອກກວດສອບ ເ ຫ ດ ພົບ ຜູ້ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ມີ 1 ຄົນ ເປັນ ເ ພ ດ ຊາຍ ອາການເບື້ອງຕົ້ນ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ແມ່ນ: ບໍ່ມີ ບ າ ດ ແຜຕາມ ຮ່ າ ງ ກາຍ, ຂໍສະເເດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃ ຈ ມາຍັງຄອບຄົວ ແລະ ຍ າ ດ ຕິ ພີ່ນ້ອງຂອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ດ້ວຍ.