ທຸກຄົນຕ້ອງສ້າງຄວາມຊິນເຄີຍທີ່ຈະຢູ່ກັບ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ຢ່າງປອດໄພ

ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພອນປະເສີດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ລາຍງານສະ ພາບການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ສປປ ລ າ ວ ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2021 ນີ້ວ່າ: ຈາກການລະບາດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ດັ່ງທຸກມື້ນີ້ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜ ຕິ ດ ຫລື ບໍ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ ຊຶ່ງການອອກຈາກເຮືອນໄປພົບຄົນອື່ນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເຄັ່ງຄັດປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການຕ່າງໆ ຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ ຕິ ດ ເຊື້ອໄດ້. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ ຮ່ ວ ມ ມືປະຕິບັດຕາມມາດ ຕ ະ ການສະກັດກັ້ນ,ຄວບຄຸມການລະຍາດຂອງ ພ ະ ຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດ ກຸ ມ ທີ່ສຸດ ແລະ ທຸກຄົນຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມ ຊິ ນ ເຄີຍໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອຢູ່ ຮ່ ວ ມ ກັບ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ບົນພື້ນຖານການປ້ອງກັນທີ່ຮັບປະ ກັນໃຫ້ຕົນເອງປອດ ໄ ພ ໂດຍໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ລ້າງມື,ຢູ່ຫ່າງກັນທັງເຮັດ ຈິ ງ ຈັງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືເບົາຕໍ່ກັບການປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວອີກຕໍ່ໄປ. ຂະນະດຽວກັນ ປະຊາ ຊົ ນ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ້ອງ ຕື່ ນ ຕົວໄປ ສັ ກ ວັກຊິນໃຫ້ໄວຕາມຈຸດບໍລິການທີ່ແຂວງໄດ້ກຳນົດໄວ້. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:ອີງໃສ່ສະພາບປັດຈຸບັນ, ພັກ-ລັດຖະບານ ເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອສົ່ງສີມໃຫ້ທຸກຄົນປ້ອງກັນຕົນເອງດ້ວຍການປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການຢ່າງເຂັ້ມງວວດ ແລະ ໄປ ສັ ກ ວັກຊິນເພື່ອເສີມພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ທັງ 2 ດ້ານຄືປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງປະຊາ ຊົ ນ ຈາກ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດ ຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງ ພ ະ ຍາຍາມ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອສາມາດຂ້າມຜ່ານສະ ພາບການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້ ແລະກ້າວໄປສູ່ການດຳລົງຊີວີດປົກກະຕີແບບໃໝ່ ແລະ ຄ່ອຍໆຜ່ອນຜັນມາດ ຕ ະ ການເທື່ອລະກ້າວ. ການເປັນເຈົ້າການ ຮ່ ວ ມ ກັນຂອງໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມຈະພາພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງລວມ ຄືຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ອ ຕິ ດ ເຊື້ອໃໝ່, ຫລຸດຜ່ອນການ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ໃນປະເທດ ແລະ ພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.