ປະຫວັດຜູ້ເສຍຊີວິດ 11 ຄົນຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ມື້ນີ້

ປະຫວັດຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ປະຈໍາວັນທີ 12 ທັນວາ 2021 ຂໍ້ມູນສຳລັບຄົນທີ່ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ 11 ຄົນ: