ຜູ້ສູງອາຍຸບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຈະມີອາການໜັກຫຼາຍ

ຜູ້ສູງອາຍຸ, ມີ ພ ະ ຍາດປະຈຳຕົວ, ບໍ່ທັນ ສັ ກ ວັກຊີນ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແມ່ນຈະມີອາການ ໜັ ກ ດຣ. ພອນປະເສີດ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່,ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວໃນພິທີຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນທີ 12 ທັນວາ ນີ້ວ່າ: ສະພາບການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຕົວຈິງເຫັນໄດ້ວ່າ ຖ້າມີການ ຕິ ດ ເຊື້ອໃນຄົນໜຸ່ມ ທີ່ມີສູຂະພາບແຂງ ແ ຮ ງ ບາງຄົນ ແມ່ນອາດຈະມີອາການເບົາບາງ ແລະຫາຍດີຕາມໄລຍະ ຕິ ດ ຕາມ ປິ່ ນ ປົວ, ແຕ່ຖ້າໃນຄອບຄົວ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ມີຜູ້ສູງອາຍຸ ຜູ້ມີ ພ ະ ຍາດປະຈຳຕົວ ແລະ ຜູ້ບໍ່ທັນ ສັ ກ ຢາວັກຊີນ ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະມີອາການ ໜັ ກ ແລະ ອາດຈະກ້າວໄປເຖິງ ເຮັດໃຫ້ມີການ ເ ສ ຍ ຊີວີດໄດ້.ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານແມ່ນຜູ້ ສໍ າ ພັດໃກ້ຊິດ ທີ່ເປັນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ກໍຂໍໃຫ້ແຍກໂຕ ແລະ ຈໍ າ ກັ ດ ບໍລິເວນຕົນເອງ ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຄົນໃກ້ຊີດ ໂດຍທັນທີ່ ພ້ອມທັງ ຕິ ດ ຕາມອາການຂອງຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມ ກ ຳ ນົດເວລາ ແລະໂທປຶກສາສາຍ ດ່ ວ ນ ໄດຍໄວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການ ສູ ນ ເ ສ ຍ ທີ່ບໍ່ເພີງ ປ າ ດ ຖະໜາຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ, ຄົນໃກ້ຊີດທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.