ຕ້ອງການຄົນຖານະດີຮັບ ເ ດັ ກ ນ້ອຍແບເບາະໄປລ້ຽງດູ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 12/12/2021 ສີງໂຕໂລງສົບ ໄດ້ໂພສວ່າ “ສະບາຍດີອ້າຍເອື້ອຍທຸກໆຄົນ ຕ່ອນນີ້ມີແອນ້ອຍແລກເກີດຕ້ອງການບ້ານໃຫມ່ “ຍ້ອນຄວາມ ຈຳ ເປັນຂອງພໍ່ແມ່ມີລູກຫຼາຍຄົນ ເງືອນໄຂການ ເ ງີ ນ ບໍພຽງພໍ “ ຂໍຄົນຖານະພ້ອມ ການງານດີ” ຄ່ານ້ຳນົມແລ້ວແຕ່ຈະມັດແຂນໃຫ້ເດີ້ “ຂໍຢ້ຳອີກເທຶອ1 … ຕ້ອງຄົນຖານະພ້ອມ ການງານດີ “ ສິ ງ ໂ ຕ ແຄ່ເປັນສື່ກາງໃຫ້ ຊຶ່ ຊຶ່ …ຫ້າມ ດ່ າ ເດີ້ບໍໃດ້ມາ ຂ າ ຍ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ກິ ນ ໃດ?? ໃຜສົນໃຈ ຕິ ດ ຕໍ່ໂທຫາ ສິ ງ ໂ ຕ ເບິນີ້ເດີ້ 020 77101066 ວ໋ອດແອ່ບໃດ້”