ວັດວຽງທອງບ້ານດົງນາທອງເໝາະແກ່ການ ປ ະ ຕິບັດທຳ

ວັດວຽງທອງ ບ້ານດົງນາທອງ ເມືອງສີໂຄດ ຕ ະ ບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນວັດເກົ່າແກ່ທີ່ມີຄວາມງຽບສະຫງົບເຢັນເປັນທຳມະຊາດເໝາະແກ່ການ ປ ະ ຕິບັດທຳເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເຢັນບໍລິສຸດດີ, ເດືອນມັງກອນ 2022