ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດທົ່ວປະເທດ

ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 14​ ມັງກອນ 2022