ດີໃຈກັນຍົກໃຫຍ່ຈັບຄົນລາວທີ່ຍາດອາຊີບຄົນໄທໄດ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ ຳ ຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບ ຊ່າງ ຕັ ດ ຜົມຄົນລາວ ຍ້ອນຍາດອາຊີບຄົນໄທ ໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນການ ປ ະ ກອບອາຊີບ ເປັນຊ່າງ ຕັ ດ ຜົມ ຊຶ່ງເປັນອາຊີບ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄົນໄທ ຢູ່ຖະໜົນ ປ ະ ຊາອຸທິດ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ. ອາຊີບ ຕັ ດ ຜົມ ເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບ

ທີ່ສະຫງວນໄວ້ ໃຫ້ສະເພາະ ຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ ດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ. ສປປ ລາວ ເຮົາເດ ຈະນໍາໃຊ້ມາດ ຕ ະ ການແນວໃດ ຄວບຄຸມ ຄົນຕ່າງ ປ ະ ເທດ ທີ່ມາຍາດແຍ່ງອາຊີບຂອງຄົນລາວເຮັດຄືກັນເນາະ, ເດືອນມັງກອນ 2022