ມື້ນີ້ລົດໃຫຍ່ປີ້ນເສຍຊີວິດ1ເຈັບ3ເຂດປາກກະຍຸງ

ເຫດ ລົດໃຫຍ່ປີ້ນ ເສຍຊີວິດ 1 ເຈັບ 3 ເຂດປາກກະຍຸງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 12/2/2022, ເວລາ 12:15 ໂມງ ລົດໃຫຍ່ປີ້ນເອງ ຢູ່ທີ່ບ້ານປາກກະຍຸງ (ຄຸ້ມໂນນແຕ້) ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ. ມີເຈັບທັງຫມົດ 4 ຄົນ, ເປັນເພດຍິງ 2 ຄົນ.

+ອາການເບື້ອງຕົ້ນ:

-ຜູ້ທີ1 : ເພດຊາຍ, ມີບາດແຜເປີດຢູ່ຫນ້າຝາກ.

-ຜູ້ທີ2: ເພດຍິງ, ບ່າໄຫຼ່ເບື້ອງຂວາຫັກປິດ.

-ຜູທີ3: ເພດຊາຍ, ມີບາດແຜຖະຫລອກຕາມຕົນໂຕ.

-ຜູ້ທີ4:ເພດຍິງ , ຊີບຈອນຢຸດເຕັ້ນ, ບໍ່ຫາຍໃຈ ໄດ້ທຳການ CPR ແຕ່ຄົນເຈັບບໍ່ຕອບສະຫນອງ (ເສຍຊິວິດຄາທີ່) ,

ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງໄດ້ຫໍ່+ມ້ຽນສົບກັບບ້ານໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຮັດພິທີທາງສາສະຫນາ ( ຢູ່ທີວັດດອນແດງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ) ສ່ວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນໄດ້ນຳສົ່ງໄປທີ່ໂຮງຫມໍແຂວງວຽງຈັນ.