ຊ່າງຫຍິບເຄື່ອງເງິນເດືອນ3ລ້ານ-5ລ້ານກີບ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ 76191889, 28000400, ຊ່າງຫຍິບເຄື່ອງ(ມີປະສົບການ) 10 ຄົນລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 3ລ້ານ-5ລ້ານກີບ/ເດືອນ(ຄິດໄລ່ຕາມລາຍຜະລິດ) ຖ້າ​ໃຜ​ແນະ​ນຳ​ຄົນ​ຫຍິບ​ເປັນ​ມາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ມີ​ເງິນ​ລ​າງວັນ 300,000 ກີບ (ຫຼັງຜ່ານວຽກ 3 ເດືອນ). ສະຖານທີ່ ບ້ານໂພນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນກຸມພາ 2022