ລາຄາຊື້-ຂາຍ ເງິນ-ຄຳ ມື້ນີ້

ອັບເດດລາຄາຊື້-ຂາຍ ເງິນ-ຄຳ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ລາຄາຊື້-ຂາຍເງິນ ໃນລະບົບທະນາຄານ, ສະກຸນເງິນບາດ:

ລາຄາຊື້ 335,38 ກີບ/1ບາດ , ລາຄາຂາຍບາດ 1 ບາດ/ 337,86 ກີບ ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາ: ລາຄາຊື້ 9.485 ກີບ/1ໂດລາ , ລາຄາຂາຍ 1 ໂດລາ/9.504 ກີບ.

ລາຄາຊື້-ຂາຍຄຳ ໃນຕະຫລາດ ອັບເດດລ່າສຸດ ເວລາ 9:30 ໂມງ: ລາຄາຊື້ 9.830.000 ກີບ/ບາດ ແລະ ລາຄາຂາຍ 10.159.000 ກີບ/ບາດ.

Facebook Comments Box

Similar Posts