ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ 1 ລ້ານກວ່າຄົນ

ທົ່ວປະເທດ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັມ 1 ແລ້ວ ທັງໝົດ 1 ລ້ານກວ່າຄົນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊຄະນະສະເພາະກິດ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ມີປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັມ 1 ແລ້ວທັງໝົດ 1.025.248 ເຂັມ ຫຼື 14.39% ແລະ ສຳລັບເຂັມ 2 ແມ່ນ 641.545 ເຂັມ