ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານໂຄວິດເພາະຂ້ອຍປົວຂ້ອຍເອງຫາຍດີແລ້ວພາຍໃນ 10 ວັນ

ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ປົວເອງຢູ່ເຮືອນ 10 ວັນຫາຍດີຈາກ ຜູ້ ໃຊ້ເຟສ ບຸ ກ ຊື່ Pockky Thanalart ໄດ້ ໂ ພ ສ ໃນວັນທີ 12/11/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: “ແລກໆຂ້ອຍ ໂ ຄ ດ ຢ້ າ ນ ໂລກ ໂ ຄ ວິ ດ ພໍມາເຈີກັບໂຕເອງລະກາຄືເປັນ ໄ ຂ້ ຫວັດທຳ ມ ະ ດາ ດັງບໍ່ ໄດ້ກິ່ນ ປາກບໍ່ມີລົດຊາດ ໄອແຫ້ງ ເຈັບຄໍ ສຽງປ່ຽນ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ກິນຢາ ລັ ດ ຕອນບໍ່ທັນສະແດງອາ ກ າ ນ ຄືສິລົງປອດ

ຂ້ອຍກາກັກໂຕປົວເອງ ຖ້າຄິດວ່າບໍ່ລອດສິໂທຫາກູ ໄ ພ ມາຮັບ ແຕ່ຂ້ອຍຮັກສາໄປຮັກສາມາມັນກາເຊົາເອງ 10 ມື້ ພໍດີມາກວດເບິ່ງບໍ່ມີ ເ ຊື້ ອ ເບິ່ງຄືເປັນຕາ ຢ້ າ ນ ແຕ່ບໍ່ເປັນຕາ ຢ້ າ ນ ຂ້ອຍ ຢ້ າ ນ ແຕ່ມັນລົງປອດ ເຊົາລະເດີ້ອີກ 6 ມື້ ເຈີກັນ ແ ຊ ເຢັນໆໄວ້ຖ້າແນ່ ບໍ່ຕ້ອງ ຕົ ກ ໃຈຟາງແຕ່ ຢ້ າ ນ ສິບໍ່ມີກິນ ເປັນກາປົວເອົາບໍ່ຈຳເປັນກາ ຢ່ າ ອອກເຮືອນ”