ເກີດເຫດການລຸງແທ້ໆທຳ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ ເ ດັ ກ ນ້ອນຢ່າງ ຮຸ ນ ແຮງ

ທີມງານປົກປ້ອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງປາກອູ ແກ້ໄຂ ບັນຫາການ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ ເ ດັ ກ ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ ແຂວງຫລວງ ພ ະ ບາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົ້ນເດືອນ ພ ະ ຈິກນີ້, ທີມງານປົກປ້ອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງປາກອູ ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄໍາສອນ ດວງມະນີ ວິຊາການຂະແໜງສັງຄົມສົງເຄາະ ຕາງໜ້າ ພ ະ ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ເພັດສາຄອນ ຄຸນບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງປາກອູ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດາວອນ ຜະຜົນໄຊ ອໍານວຍການບ້ານຊ່ວຍເຫລືອ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ເອສ ໂອ ເອສ ຫລວງ ພ ະ ບາງ ແລະ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ຂັ້ນເມືອງໄດ້ລົງແກ້ໄຂບັນຫາການ ທຳ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ ເ ດັ ກ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກ ປະຊາຊົນ ບ້ານໂພນສະຫວັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາລຸງ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ ແລະ ທາ ລຸ ນ ຫລານຂອງຕົນເອງ.

ທ່ານ ວືເຊັງ ຊົງ ນາຍບ້ານໂພນສະຫວັນ ເມືອງປາກອູ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 4 ພ ະ ຈິກ 2021 ທ້າວ ສີ (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 35 ປີ ອາຊີບຫວ່າງງານ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ 2 ຄົ ນ ຊື່ ນາງ ດີ (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 6 ປີ ແລະ ທ້າວ ມີ (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 4 ປີ ຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເຊິ່ງ ຜູ້ ກ່ຽວທັງສອງເປັນຫລານ ແລະ ໄດ້ມາອາໄສຢູ່ນໍາ ທ້າວ ສີ ທີ່ເປັນລຸງ, ສາເຫດ ຍ້ອນພໍ່ຂອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍທັງສອງ ຕິ,ດ,ຍ,າ,ບ້,າ ແລະ ໄປ ລັ ກ ເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນ ຈົນ ຖື ກ ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ຈັ ບ ໄດ້ ແລະ ນຳໄປດຳເນີນ ຄ ະ ດີຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ, ສ່ວນຜູ້ເປັນແມ່ ໄດ້ຫລົບໜີໄປທາງໃດບໍ່ຮູ້ ແລ້ວປະ ລູ ກ ຂອງຕົນເອງໄວ້ນຳລຸງ ແລະ ລຸງກໍໄດ້ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ, ທາລຸນຫລານເປັນປະຈຳ ແລະ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງຜ່ານມາອົງການຈັດ ຕັ້ງບ້ານ ກໍໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ, ຕັກ ເ ຕື ອ ນ ແລະ ເ ຮັ ດ ບົດບັນທຶກຫລາຍຄັ້ງ ແຕ່ຍັງເກີດ ເ ຫ ດ ການຄືເກົ່າ.

ຈາກການສອບຖາມ ຜູ້ ກ່ຽວ (ລຸງ) ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ ກ ະ ທຳ ຄວາມ ຜິ ດ ແທ້, ສາ ເ ຫ ດ ຍ້ອນ ເ ດັ ກ ທັງສອງບໍ່ແມ່ນ ລູ ກ ຂອງຕົນເອງ ບວກກັບຄວາມ ທຸ ກ ຍາກພາຍໃນຄອບຄົວ ຈຶ່ງໄດ້ລົງມື ທຳ ຮ້ າ ຍ ເ ດັ ກ ທັງສອງເປັນປະຈຳ. ຕໍ່ກັບ ເ ຫ ດ ການດັງກ່າວ, ທີມງານປົກປ້ອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ນຳເອົາ ຜູ້ ກ່ຽວມາສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ, ພ້ອມທັງ ເ ຮັ ດ ບົດບັນທຶກ ຖ້າຫາກມີການ ທໍ າ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍອີກຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຈະດໍາເນີນ ຄ ະ ດີຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ. ພ້ອມກັນນີ້, ທີມງານປົກປ້ອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງປາກອູ ກໍໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັບອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຈະນຳເອົາ ເ ດັ ກ ນ້ອຍທັງ 2 ຄົ ນ ມອບໃຫ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ ເ ດັ ກ ນ້ອຍ ເອສ໌ ໂອ ເອສ໌ ຊາດລາວ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ເບິ່ງແຍງ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.