ນ້ຳປ່າໄຫຼຖ້ວມຢ່າງໜັກເມືອງຜາອຸດົມປະຊາຊົນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ໃນເວລາ 2:00 ຂອງວັນທີ 14/6/2021 ໄດ້ເກີດເຫດ ນ້ຳປ່າໄຫລສຸ ເຂົ້າຖ້ວມ ບ້ານວຽງພັດທະນາ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີເຮືອນບາງຫຼັງ ຖືກພັດໄປ ກັບກະແສນໍ້າ ນ້ຳປ່າມາແຮງຫຼາຍ

“ເອົາຫຍັງກໍ່ບໍ່ທັນ ບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກກະແສນ້ຳແຮງ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້” ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ແລະ ຮີບຮ້ອນ ເກັບເຄື່ອງຂອງ ຂຶ້ນບ່ອນສູງ