ໂຊເຟີລົດຄົນລາວຕີດໂຄວິດຈາກໂຊເຟີລົດຄົນຫວຽວນາມ

ວັນທີ 13/7/2021 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ດ່ວນໆ ໂຊເຟີລົດຄົນລາວ ທ.ຂັນທິລາວັນ ບ້ານຫວ້ຍ ນະຄອນໄກສອນ ຕີດໂຄວິດຈາກ ໂຊເຟີລົດຄົນຫວຽວນາມ