ແຈ້ງການ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ເປັນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເມືອງທັນສະໄຫມ

ແຈ້ງການ ຈາກ ຫ້ອງວ່າການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລກທີ: 083 /ຫວນວ ລົງວັນທີ: 10/11/2021 ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້:

1. ຂອບເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ທີ່ກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບ ພ ະ ຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ເຂດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ຕາມເອກະສານສະບັບເລກ ທີ 0371, ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021, ເຊິ່ງກວມຢູ່ໃນ 2 ເມືອງຄື:

+ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີຈໍານວນ 5 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານຈອມສີ, ບ້ານນາຄວາຍໃຕ້, ບ້ານນາຄວາຍກາງ, ບ້ານນາໂນ ແລະ ບ້ານນາໄຫ.

+ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີຈໍານວນ 7 ບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານດົງໂພນແຮ, ບ້ານຄໍາຈະເລີນ, ບ້ານຫນອງແປນເຫນືອ, ບ້ານຫນອງແປນໃຕ້, ບ້ານຊຽງຄວນ, ບ້ານທ່າ ພ ະ ແລະ ບ້ານຫນອງພົງ.

ບັນດາບ້ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ ຮ່ ວ ມ ມື ກັບ ບໍລິ ສັ ດ ໃນການລົງສໍາ ຫຼວດປັກຂອບເຂດ ພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 705/ຈນວ, ລົງ ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021

2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກ ຄົ ນ, ນິຕິບຸກ ຄົ ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ ະ ຫຼອດຮອດ ພ ະ ນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ພ ະ ນັກ ງານບໍານານ ເຂົ້າໄປບຸກລຸກ ຫຼື ກະທໍາການໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມື່ອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ.

3. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ເຕີມ, ປຸກສ້າງ, ຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ, ມອບ-ໂອນສິດໃຊ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຊວດຈໍາ, ຈົກຫນອງ ນຳ້, ຈົກດິນຂາຍ, ທໍາການຜະລິດ, ພັດທະນາທີ່ດິນໃດໆ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart City) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງນອນໃນຂອບເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ.

4. ຫ້າມນາຍບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັນຫນັງສືອະນຸມັດ ຫຼື ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃດໆ ທີ່ເປັນການລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

5. ມອບໃຫ້ເຈົ້າເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ລົງເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ອົງການປົກ ຄອງບ້ານ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິ ສັ ດ, ຫ້າງຮ້ານ, ຕ ະ ຫຼອດຮອດ ພ ະ ນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍ າ ຫຼວດ, ພ ະ ນັກງານປ່ານານ, ເຈົ້າຂອງ ສິດໃຊ້, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການ ສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປອ, ໂພຄຳ ໄຊຍະສອນ