ເອົາລົດຈົກມາຊ່ວຍຊ້າງທັງ 3 ໂຕປອດໄພແລ້ວເດີ

ແ ຊ ບອກຕໍ່ໆແດ່ ຊ້າງທັງ 3 ໂຕປອດ ໄ ພ ແລ້ວເດີ. ຈາກກໍລະນີ ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນມື້ວັນທີ 13/11/2021 ຕອນຄ້າຍແລງ ທີ ບ້ານວັງເງືອກ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະຊາຊົນພົບເຫັນ ຊ້າງປ່າ 3 ໂຕ ຕົ ກ ໜອງ ໃນວັນທີ 14 ພ ະ ຈິກ 2021

ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກເອກະຊົນ ນໍາເອົາລົດຈົກມາ ຊ່ ວ ຍ ຊ້າງທັງ 3 ອອກຈາກໜອງໄດ້ຢ່າງປອດ ໄ ພ ແລ້ວ. ຊົມເຊີຍ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການ ຊ່ ວ ຍ ເຫຼືອຊ້າງໄດ້ຢ່ງປອດ ໄ ພ.