ສືບຕໍ່ສັກວັກຊີນເຂັມ 3 ໃຫ້ກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ບັນດາແຂວງ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້:– ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກຊີນເຂັມ 3 ໃຫ້ກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ, ສຳລັບເຂັມຢູ່ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ– ເຂັມ 3 ແມ່ນໃຫ້ສັກວັກຊີນ ແອສຕຣາເຊເນກາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ຈຳກັດວ່າວັກຊີນທີ່ໄດ້ສັກມາແລ້ວນັ້ນ ເຂັມ 01 ຫຼື ເຂັມ 02 ແມ່ນຊະນິດໃດກໍ່ຕາມ– ສືບຕໍ່ບໍລິການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ– ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ 12 ຫາ 17 ປີ ໂດຍໃຫ້ນໍາໃຊ້ວັກຊີນ Sinopharm ຫຼື SinoVac– ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pizer ເຂັມ 1 ຜ່ານມາ ເມື່ອຮອດກໍານົດສັກ ເຂັມ 2 ແມ່ນສາມາດຮັບວັກຊີນ ແອສຕຣາເຊເນກາ ເຂັມ 2 ໄດ້ (ໃນກໍລະນີ ທີ່ວັກຊີນ Pizer ບໍ່ມີສະໜອງໃຫ້)– ເກັບກໍາເປົ້າໝາຍ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6-11 ປີ ເພື່ອກະກຽມການສັກວັກຊີນໃນຕົ້ນປີ 2022