ລະ ວັ ງ ວຽກຕອບແຊດ ຫຼ ອ ກ ລວງໄປ ຄ້ າ ມ ະ ນຸດ

ທີ່ສປປ ລ າ ວ ເດືອນ ທັນວາ 2021 ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ບອກວ່າ ຮູ້ວ່າຄົນເຮົາຕົ້ນທຶນຊີວິດບໍ່ເທົ່າກັນ ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າເຮົາຈະຍ່າງໄປເສັ້ນທາງແບບໃດ ແຕ່ກໍ່ປັດສະຈາກບໍ່ໄດ້ວ່າຈະເຈິະຄົນແບບໃດ ວຽກແບບໃດ ຖ້າໂຊກດີກໍ່ດີໄປ ແຕ່ຖ້າໂຊກ ຮ້ າ ຍ ເດຈະເຮັດແນວໃດ ການຫາເງີນບໍ່ ຜິ ດ ເພາະທຸກຄົນກໍ່ຕ່າງດິ້ນລົນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຕົນເອງມີຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາສິເຈິໃນຮູບແບບໃດ ລ່າສຸດຊ້ວງນີ້ກໍ່ເຫັນ ທາງເຟສບຸກ ຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນຄົນລາວນຳກັນເອງນັ້ນ ປະກາດຮັບສະໝັກ ພ ະ ນັກງານເພື່ອຈະເອົາໄປເຮັດວຽກຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ດ້ວຍການຕອບແຊັດ ກໍ່ຄືລ່າສຸດມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສ ເ ຕື ອ ນ ວ່າ :

ມື້ນີ້ເຫັນ ລູ ກ ຄ້ າ ມາແຕ່ ບໍ່ແກ້ວ ສອງຄົນເວົ້າສູ່ຟັງ ຖື ກ ຊັກຊວນໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດ (ວຽກຕອບແຊັດກະຄືໃຫ້ເຈົ້າໄປ ຫຼ ວ ກ ລວງຄົນໃຫ້ ໂ ອ ນ ເງິນຕົ້ມຄົນໃຫ້ໄດ້ເງິນ ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຖື ກ ເຮັດໂທດ ຖື ກ ຕີ) ຕອນໄປກະບອກວ່າຟຣີໝົດ ໄປຮອດ ບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ຖື ກ ຂັ ງ ປະມານສາມເດືອນ ຢູ່ຕືກແຫ່ງໜຶ່ງ ແນ່ນອນບໍ່ມີໃຜຈະເຂົ້າໄປຊ່ອຍໄດ້(ຊີວິດແທ້ບໍ່ຄືໃນໜັງ) ມີທັງ ຄົນລາວ ຄົນຈີນ ມີຍາມ ພ ະ ມ້າເຝົ້າ ຕອນຈະອອກແມ່ນບໍ່ມີທາງເລີຍ ທາງດຽວຈະອອກໄດ້ແມ່ນ ເສຍເງິນສາມສີບລ້ານ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນຫັ້ນຈັງໄດ້ອອກມາ ບາງຄົນຄິດທໍ້

ໂ ດ ດ ຕຶ ກ ຕ າ ຍ ກະມີຍ້ອນບໍ່ມີເງິນໄຖ່ໂຕເອງອອກມາ ເຕືອນນ້ອງໆ ຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ແລ້ວຄິດວ່າວຽກນີ້ໄດ້ເງິນຫຼາຍ ຖ້າເຈົ້າຄິດຈະໄປ ເຈົ້າອາດສິເອົາຊີວິດເຈົ້າໄປ ຖິ້ ມ ຢູຫັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ຂ່າວ (ບໍ່ໄດ້ເໝົາລວມຢູຫັ້ນເດີ ມີທັງບ່ອນດີ ແລະ ບ່ອນບໍ່ດີ )