ຊວຍແລ້ວຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຢູ່ຄ່າກີນຄ່າຢາເອງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທາງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານງົບປະມານເຂົ້າໃນ ວຽກງານຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບການລະບາດເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ເຊັ່ນ: ທາງອົງການກາແດງສະວິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄ່າອາຫານ ສໍ າ ລັບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼື ສູນປິ່ນປົວແຕ່ລະເມືອງ ມາ ຕ ະ ຫຼອດ, ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນທາງອົງການກາແດງໄດ້ຢຸດ ສະໜັບສະໜູນໂຈະສະໜອງອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສູນປິ່ນປົວແຕ່ລະເມືອງ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ. ຕໍ່ສະພາບການໂຈະສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ,ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ຜູ້ທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ທີ່ຈະມາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼື ສູນປິ່ນປົວແຕ່ລະເມືອງ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຄ່າອາຫານ,ນ້ຳດື່ມ ແລະ ຢາປີ່ນປົວ ຈໍານວນໜຶ່ງຊຶ່ງຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 13 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍລະບຸໄວ້ວ່າ: ຜູ້ທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ-19 ທີ່ນອນປີ່ນປົວຢູ່ສູນຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ແມ່ນຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າອາຫານ, ຄາບເຂົ້າ ແລະ ຄ່ານ້ຳດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ.ໂດຍ ກໍ າ ນົດ ຄ່າອາຫານ 35.000 ກີບ/ຄົນ/ມື້ (ອາຫານສາມຄາບ), ຄ່ານ້ຳດື່ມ 7.000ກີບ/ຄົນ/ມື້ ໄລຍະນອນປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ມີອາການປົກກະຕິແມ່ນ 14 ວັນ ລວມມູນຄ່າ 588.000 ກີບ/ຄົນ, ກໍລະນີຜູ້ທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ອບໍ່ຫາຍດີຕາມ ກໍ າ ນົດ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ ແລະຈະໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມອີກຕາມວັນທີ່ນອນປິ່ນປົວຕົວຈີງ. ໃນນັ້ນ ພາກສ່ວນໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີສະມາຊິກ, ກ ຳ ມະກອນ ກໍລະນີເກີດລະບາດຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ພົວ ພັ ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຮງໝໍພາກສະໜາມປິ່ນປົວຢູ່ກັບທີ່ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆແມ່ນມອບໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ. ສ່ວນ ບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ, ພ ະ ແນກການ, ກົມກອງ, ລັດວິສາຫະກິດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ມີມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ຖ້າຫາກ ພ ະ ນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຫາກມີກໍລະນີຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແມ່ນຈະໄດ້ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າອາຫານ, ຄາບເຂົ້າ ແລະ ຄ່ານ້ຳດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ, ທາງພາກລັດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ, ຢາປົວ ພ ະ ຍາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນການຮັບເຂົ້າສູນ ປິ່ນປົວ.ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່ສະດວກທີ່ຈະເຂົ້າໄປປິ່ນປົວຢູ່ໃນສູນ, ທາງຄະນະສະເພາະກິດແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ ກໍ າ ນົດໄວ້ ແມ່ນສາມາດປີ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໂຮງແຮມ.ສະເພາະຜູ້ມີເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍມີວິຊາການແພດປິ່ນປົວປະຈຳ, ແຕ່ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພັກເຊົາ ຕາມລາຄາທີ່ທາງໂຮງແຮມໄດ້ ກ ຳ ນົດໄວ້.