ຊາຍໜຸ່ມເຮັດທ່າທາງມີພິລຸດຂີ່ລົດໜີຕຳຫຼວດເຮັດຄືສະແດງໜັງສຸດທ້າຍຮ້ອງໄຫ້

ກັກໂຕໄວລຸ້ນມີ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ແລ່ນ ໜີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄລ່ນໍາທັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສນ ຮັບແຈ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນ 1191 ຈຸດບ້ານໄຮ່ ອອກກວດກາລາດ ຕ ະ ເວນຕາມພື້ນທີ່ຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ກັກຕົວເປົ້າໝາຍ ເ ສ, ບ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດໄດ້ພ້ອມ ຂ ອ ງ ກ າ ງ ຢ 62 ເ ມັ ດ, ມາດໍາເນິນຄະດີ. ສນ 1191 ຈຸດບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຂະນະ ກ ຳ ລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່່ອອກກວດກາລາດ ຕ ະ ເວນຮັກສາຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຟື້້ນທີ່່ຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບຮອດເວລາ 12 ໂມງ ທີ 13 ທັນວາ 2021 ພົບເຫັນຊາຍໜຸ່ມ ຂັບຂີ່ລົດຈັກມາແຕ່ຖະໜົນ ບ້ານເວີນແຄນ ມີທ່າທາງພິລຸດ ຈິ່ງໄດ້ຂໍກວດຕົວ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໃຫ້ ຮ່ ວ ມ ມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່, ຂີ່ຂັບລົດຈັກ ລົ ບ ໜີ ໄປທາງ ບ້ານສົມສະຫວາດ ຈາກນັ້ນ,ຈຶ່ງໄລ່ນໍາທັນ ກວດຄົ້ນພົບເຫັນ ຢ, 62 ເ ມັ ດ, ຜູ້ກ່ຽວດຶກລົງຂ້າງທາງ, ຜ່ານການສອບສວນເບື້ອງຕົ້ນຊາບຊື່ ທ້າວ ວົງ ພ ະ ຈັນ ອາຍຸ 25 ປີ ກໍ ຳ ມະກອນ ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮັບສາລະພາບວ່າ: ຢ, ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊື້ຈາກ ຄົ ນ ນື່ງເພື່ອເອົາມາ ເ ສ, ບ. ປັດຈຸບັນ ເຈົ້າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ສນ 1191 ສົ່ງຕົວ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງປາກງື່ມ ເພື່ອສືບຕໍ່ເປິດກວ້າງ ຂ ະ ຫຍາຍຜົນ ຫາກຸ່ມແກ້ງມາດໍາເນີນຄະ ດີ ຕາມ ກົ ດ ໝາຍ.ຂອບໃຈທີ່ ຕິ ດ ຕາມ ຫາກທ່ານມີເລື່ອງ ລ າ ວ ຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງຫາເຮົາໄດ້. ຂອບໃຈອີກຄັ້ງທີ່ ກົ ດ ໄລ້ ກົ ດ ແຊເດີ.