ສາເຫດຂອງກ່ອງສຸ່ມ 100 ລ້ານບາດ “ພິມຣີ່ພາຍ” ເຄີຍເປັນແມ່ຄ້າຂາຍກ້ວຍທອດມາແລ້ວ

ທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄທ ເດືອນທັນວາ 2021 ເທື່ອແລກຂອງການໃຫ້ສຳພາດຂອງ “ພິມຣີ່ພາຍ” ຖາມກົງ ຕອບຈິງ ຝາກກົດໄລຄ໌ ກົດແຊຣ໌ ດ້ວຍນະ