ຕຳຫລວດມາຂໍກິນນ້ຳກິນໃນຕະຫຼອດ

ແມ່ນຫຍັງອີກນໍຄືວ່າມີຄົນພົບເຈົ້າຫນ້າທີ່ນອກເຄື່ອງແບບ 1 ຄົນທີ່ມາຂໍກິນນ້ຳກິນໃນທີ່ ເມືອງຫີນເຫີບ ແລະຄືຈິບໍ່ໄດ້ອ່ານເບິ່ງຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຂອງເຈົ້າເມືອງ, ກະລຸນາຟັງໃຫ້ຈົບຈຶ່ງຄຳເມັ້ນເລື່ອງ ຕ ຳ ຫລວດຈາລະຈອນນອກເຄື່ອງແບບທີ່ບໍ່ມີຊຸດ ປ ະ ຈຳ ການທີ່ໄດ້ມາເກັບເງິນຄ່າຊັບ ພ ະ ຍາກອນ. ທີ່ສປປລາວ ເດືອນມັງກອນ 2022