ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍສາເຫດຖືກລວງໄປ ເ ຜົ າ ນັ່ ງ ຢາງ

ຄ າ ດ ພົວ ພັ ນ ທຸລະກິດມືດ ຖືກ ລວງ ໄປ ຂ້ າ ເ ຜົ າ ນັ່ງຢ່າງ. ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໂຊເຟິລົດໂມ້ ປູນຂັບຂີ່ລົດໄປສົ່ງປູນ ທີ່ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເ ຈັ ບ ທ້ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍ ຫ ນັ ກ ຢູ່ປ່າ, ໃນຂະນັ້ນ ໄດພົບເຫັນ ຄົນຖືກ ຂ້ າ ດ້ວຍ ການ ເ ຜົ າ ນັ່ງຢາງ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປບອກ ປ ະ ຊາຊົນໃກ້ຄຽງມາເບິ່ງ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຊື່ ທ້າວ ເກິ້ ອາຍຸ 33 ປີ, ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ ຜ່ານມາ ຜູ້ກ່ຽວ ພັ ນ ກັບຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການ ຄ້, າ ຂ າ ຍ ຢ, າ ” ຂຶ້ນຫລັງເສືອລົງບໍ່ໄດ້ ”

ເອົາ ຢ, າ ໄປຂາຍ ເງິນບໍ່ສົ່ງ ແລະ ຍັງເອົາລົດໃຫຍ່ຂອງຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນການໄປຂີ່ບໍ່ສົ່ງຄືນ. ສາເຫດ ຄ າ ດ ວ່າພົວ ພັ ນກັບທຸລະກິດ ມື ດ ຈຶ່ງຖືກລວງໄປ ຂ້ າ ເ ຜົ າ ນັ່ ງ ຢາງ ທີ່ ເມືອງສັງທອງ. ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍ.