ສະພາບ​ນໍ້າຂອງແຫ້ງຊະນະຄາມ-ເມືອງໝື່ນ

ສະພາບ​ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງເຂດ ອຳເພີປາກຊົມ ຈັງຫວັດເລີຍ​ ຊາຍແດນກົງກັນຂ້າມກັບ​ ຊະນະຄາມ-ເມືອງໝື່ນ​ ແຂວງວຽງຈັນ ເດືອນມັງກອນ 2022