ເມົາ ຢ າ ແລ້ວໄລ່ ຕີ ເມຍສຸດທ້າຍຖືກຕຳຫຼວດ ຈັ ບ

ອີງຕາມ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2022, ປກສ ກຸ່ມ ໜອງທາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ສົມທົບກັບ ສນ 1191, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໜອງທາເໜືອ ເຂົ້າລະງັບ ທ້າວ ພອນເພັດ ອາຍຸ 38 ປີ ຫວ່າງງານ ຢູ່ບ້ານໜອງທາເໜືອ ກໍ່ເຫດອາລະ ວ າ ດ ຄອບຄົວ ຍ້ອນພົວ ພັ ນ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ. ຜ່ານການເກັບ ກໍ າ ຂໍ້ມູນຫລັກຖານ ທ້າວ ພອນເພັດ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນພົວ ພັ ນ ເ ສ, ບ ຢ, າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ມາເປັນເວລາດົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ຢຸ ດ ເຊົາໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຄີຍກໍ່ເຫດອາລະ ວ າ ດ ຄອບຄົວມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ແລະ ເຄີຍ ຖື ກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຶກສາອົບຮົມ

ແຕ່ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງພຶດຕິ ກໍ າ ດັ່ງນັ້ນ ປກສ ກຸ່ມ ໜອງທາ ຈິ່ງໄດ້ນໍາສົ່ງຜູ້ກ່ຽວ ໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເພື່ອນໍາໄປບໍາບັດປີ່ນປົ່ວຢູ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຝືກວິຊາຊີບ ຜູ້ ຕິ, ດ ຢ າ ເ ສ, ບ ຕິ, ດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ເອົາໃຈໃສ່ ປ ະ ຕິບັດ ພັ ນ ທະ ປ ະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຖ້າພົບເຫັນການກະທໍາທີ່ ຜິ ດ ຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ແຈ້ງເຂົ້າເບີວອດແອັບ ປກສ ນວ 020 28899774 ຫລື ແຈ້ງຜ່ານຊ່ອງທາງ ເຟັສບຸກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.