ອຸທາຫອນງານດອງຕ້ອງຟ້ອນໃຫ້ເປັນ

ສາເຫດທີ່ຊ້ອມຟ້ອນ ຫຼື ຈ້າງຄູມາສອນກ່ອນງານດອງແທ້ …  ອຸທາຫອນງານດອງຕ້ອງຟ້ອນເຕັ້ນໃຫ້ເປັນເດີ້ ຄລິບນີ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ກ ຳ ລັງດັງຢູ່ແອພ ຕິກຕ໊ອກ, ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ