ຄູ່ເວນ-ຄູ່ຮັກ-ຄູ່ບຸນ-ຮູ້ໄວ້ກ່ອນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່

#ຮູ້ໄວ້ກ່ອນຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່

1. ຄູ່ເວນ : ເປັນຄູ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເໜ່ຫາ ໃນໄລຍະຕົ້ນ ຄືຖືກແຮງແຫ່ງກຳດຶງດູດ ໃຫ້ມັກຮັກພໍໃຈກັນ ງ່າຍໆ ແຕ່ພໍຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ຜ່ານໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຕັ້ງຕົວເອງເປັນສູນກາງຄວາມຖືກຕ້ອງ ເບິ່ງຂ້າມຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ຂອງອີກຝ່າຍ ຈຶ່ງເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຜິ ດ ຖຽງກັນສະເໝີໆ ດີກັນເປັນບາດ ແລ້ວກໍ່ກັບມາ ຜິ ດ ຖຽງກັນອີກ ຜີເຂົ້າ ຜີອອກ ດີໆ ຮ້ າ ຍ ໆ ເປັນວົງຈອນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ຮູ້ຈົບ ຈະໃຫ້ໃຜຍອມປັບປ່ຽນ ແກ້ໄຂນັ້ນເປັນເລື່ອງຍາກ ມີທັດສະນະຄະຕິໃນການໃຊ້ຊີວິດຕ່າງກັນ ເລື່ອງນ້ອຍກໍ່ໃຫ້ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ເລື່ອງໃຫຍ່ ກໍ່ຮ້ອນໄໝ້ປານແປວໄຟ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ເຢັນຊາປານນ້ຳກ້ອນ

2. ຄູ່ຮັກ : ເປັນຄູ່ທີ່ມີຄວາມຮັກ ມັກຊື່ນຊົມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ມີລົດສະນິຍົມໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ມັກອັນໃດຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ທີ່ໄປໄດ້ດີ ສາມາດເປັນຄູ່ຄິດຂອງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງການໃຊ້ຊິວິດ ເ ພ ດ ສ ຳ ພັ ນ ການເມືອງ ສັງຄົມ ມຸມມອງໃນການມີຄອບຄົວ ໄປຈົນເຖິງເລື່ອງຊອກຢູ່ຫາກິນ ຮູ້ຈັກສະແຫວງຫາຄວາມສຸກໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ຮູ້ຈັກອະໄພໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ປ່ອຍຜ່ານ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປັບຕົວໂດຍຄິດເຫັນອີກຝ່າຍເປັນ ສ ຳ ຄັນ ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຄູ່ອົບອຸ່ນ ໝັ້ນຄົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ມີຊີວິດຄອບຄົວທີ່ ປ ະ ສົບຄວາມ ສ ຳ ເລັດໜ້າພໍໃຈ

3. ຄູ່ບຸນ : ລັກສະນະຂອງຄູ່ບຸນນີ້ ນັບເປັນຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ເພາະນອກຈາກທັດສະນະຄະຕິ ໃນການໃຊ້ຊິວິດຈະເຂົ້າກັນໄດ້ດີແລ້ວ ຍັງເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມເປັນ ກັນລະຍານະມິດສູງ ສາມາດເກື້ອກູນກັນໄດ້ໃນທຳ ມີຈິດໃຈໄຝ່ທາງທຳດ້ວຍກັນທັງຄູ່ ມີສັດທາໃນຄວາມດີສະເໝີກັນ ມີຈິດເມດຕາກະລຸນາ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນເປັນປົກກະຕິສະເໝີກັນ ມີສິນ ແລະ ການ ປ ະ ພຶດທີ່ດີງາມເປັນປົກກະຕິສະເໝີກັນ ມີຈິດຕັ້ງຢູ່ໃນກຸສົນ ສະຫງົບເຢັນເປັນປົກກະຕິສະເໝີກັນ. ທັງຍັງມີປັນຍາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງຊີວິດເທົ່າທຽມກັນ ພໍໃຈໃນການຂູດເກົາກິເລດ ລຸດ ລະ ຄວາມໂລບ ໂກດ ຫຼົງ ສະເໝີກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ຂອງຊີວິດຄູ່ເປັນໄປຢ່າງຮົ່ມເຢັນ ເກີດຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທັງທາງໂລກ ແລະ ທາງທຳເປັນລຳດັບ

ຝາກໄວ້ໃຫ້ຄິດ ບົດພິສູດໃນຊີວິດຄູ່ ຈະເບິ່ງໃນໄລຍະຕົ້ນ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນເຄື່ອງພິສູດ ຖ້າເລືອກຄົນທີ່ບໍ່ມີສິນທຳມາແຕ່ທຳອິດ ໂອກາດພັດທະນາໃຫ້ເປັນຄູ່ບຸນຄົງເປັນໄປໄດ້ຍາກ ການເລືອກໃຜຈັກຄົນມາເປັນຄູ່ຄອງ ຈຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບ ບໍ່ຄວນເລືອກດ້ວຍກິເລດ ຄວາມພໍໃຈພຽງຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຄວນໃຊ້ສະຕິໃນການພິຈາລະນາ ໃນຄວາມດີໃນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບຸກຄົນນັ້ນໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເມື່ອຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັນແລ້ວ ບຸກຄົນທັງສອງກໍ່ສົມຄວນຊ່ວຍກັນ ປະຄັບປະຄອງຊີວິດຄູ່ ໃຫ້ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ຊ່ວຍກັນລຸດ ລະ ອັດຕາຕົວຕົນ ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ໃຫ້ 4 ປະການ ຄື

– ໃຫ້ການອຸປະຖຳ
– ໃຫ້ຄວາມຮັກ
– ໃຫ້ປັນຍາ
– ໃຫ້ອະ ໄ ພ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ຫາກຖາມວ່າ ມີຊີວິດຄູ່ແລ້ວດີບໍ່ ? ກໍ່ຄົງຕ້ອງຖາມກັບໄປວ່າ … ແລ້ວເຈົ້າມີຄູ່ແບບໃດ ? ເປັນຄູ່ຮັກ ຄູ່ບຸນ ຫຼື ຄູ່ເວນ ຄຳຕອບໃນຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ຄື ສິ່ງທີ່ກະທຳໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນໃນຊີວິດ ປ ະ ຈຳວັນ ຈະແທນຄຳຕອບ ແລະ ຄວາມຈິງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ