ແລ່ນນຳເຂົາເຂົາເບື່ອແລ້ວເຂົາກໍ່ຖີ້ມ

ແຟນບໍ່ເປັນຕາຢູ່ນຳໃຫ້ໜີກັບເມືອເຮືອນເດີນາງ…ການແລ່ນນຳເຂົາມັນກໍ່ເປັນແບບນີ້ແຫຼະ ອາຍເຂົາເວົ້າຂັວນບໍ່ທັນແຕ່ງດອງກັນລະມາຢູ່ນຳກັນດຽວເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າເປັນຜົວງົວເມຍຄວາຍເດີ້, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ