3ອ້າຍນ້ອງນອນເຝົ້າສົບແມ່ບໍ່ມີເງີນເຮັດງານສົບ

ນອນເຝົ້າສົບແມ່ແຕ່17:40ສາມອ້າຍນ້ອງຄອບຄົວທຸກຍາກ ອ້າຍຊື່ພົງພັດອາຍຸຫາກໍ່21ປີ ນ້ອງຊາຍຜູ້ທີ່ສອງອາຍຸ20ປີເປັນພິການດ້ວຍພະຢາດມະເລັງກີນຊີ້ນ ຄົນນ້ອຍອາຍຸ12ປີ ນັ່ງເຝົ້າແມ່ດ້ວຍຄວາມກົດດັນບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ

ຈື່ງວານຂໍອົງການຈັດຕັ້ງຈົນຮອດເວລາ8:00ຈື່ງມີອົງການຈັດຕັ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ສະມາຄົມມາຊ່ວຍມ້ຽນສົບແລະຈັດພິທີ່ໃຫ້ຕາມສາດສະໜາ ເມື່ອໄປເຫັນສະພາບຈື່ງຮູ້ສືກໄດ້ຖືງຄວາມເຈັບປວດແລະພາລະຂອງນ້ອງພັດພົງອ້າຍກົກທີ່ຕ້ອງແບັກ ອາຍຸພຽງ21ປີ

ບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່ຍອມເສຍສະຫຼະອອກໂຮງຮຽນມາລ້ຽງພໍ່ທີ່ປ່ວຍນ້ອງທີ່ພີການຈົນພໍ່ເສຍຊີວີດໄດ້ປີປາຍແລະຕໍ່ມາແມ່ກໍ່ມາປ່ວຍຈົນແມ່ບໍ່ໄຫວໄດ້ຈາກໄປຢ່າງກະທັນຫັນພ້ອມທັງມີພາລະດູແລນ້ອງຊາຍຜູ້ທີ່ສອງທີ່ພີການແລະນ້ອງຊາຍຫລ້າອາຍຸ12ປີພວມຮຽນປໍ5

ເມື່ອເຫັນສະພາບແລ້ວດູຕົນຫຼາຍ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ຮັບຈັດເປັນແມ່ງານເພື່ອຈັດງານສົບແລະຢາກຂໍແຜ່ປັດໃຈນຳນ້ອງທີ່ພິການໄດ້ໄປກວດສຸກຂະພາບອີກຄັ້ງ ເພາະເພີ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເລີຍຍ້ອນສະຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ

ປະຈຸບັນຢູ່ ບ້ານໂນນບໍ່ແກ້ວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວອນຜູ້ມີປັດໃຈຊ່ວຍວອນອີ່ດູຕົນສົງສານນ້ອງທັງສາມຊ່ວຍນ້ອງຈັດງານສົບໃຫ້ແມ່ໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍເທີດ, ເດືອນກຸມພາ 2022