ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ແມ່ນມາດຕະການໜຶ່ງໃນຫຼາຍມາດຕະການຂອງລັດ ຖະບານ ລາວເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນປະຕິບັດໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວໂດຍການໃຫ້ປະຊາຊົນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງເວລາເດີນທາງອອກຈາກເຮືອນໄປສະຖານທີ່ແອອັດ ຫຼື ຊຸມຊົນ, ໝັ່ນລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມື ຫຼື ສະບູເປັນປະຈໍາ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ວ່າການດໍາລົງຊີວິດດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດຈະບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເບິ່ງສະພາບຄ່າຄອງຊີບໃນປັດຈຸບັນ ມັນອາດລວມທັງການແບກຫາບຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ ລະວັນໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຈາກລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ລາຄາເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ.

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຊິ້ນໝູ, ງົວ, ຄວາຍ ຖືວ່າເປັນສິນຄ້າຫຼັກທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍໃນແຕ່ລະວັນ ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງລາຄາສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວແລ້ວໃນປັດຈຸບັນເຫັນວ່າແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງຊະນິດພິເສດຂຶ້ນຮອດ 16.190 ກີບ/ລິດແລ້ວ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 14.280 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 12.520 ກີບ/ລິດ, ຊິ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາ 55.000 ກີບ/ກິໂລ, ຊິ້ນງົວ-ຄວາຍ 95.000-100.000 ກີບ/ກິໂລ ດັ່ງນັ້ນການທີ່ລາຄາສິນຄ້າປະເພດດັ່ງກ່າວນີ້ມີລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຖືວ່າໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ປະຊາຊົນໃນຍຸກທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ໃນຍຸກທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່.