ຕຳຫຼວດກັບຄົນຈີນຕີກັນຢູ່ກາງທາງ

ເຈົ້າໜ້າທີກັບຄົນຈີນຕີກັນ, ຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດທີ່ຊັດເຈນ, ຖ້າຮູ້ລາຍລະອຽດແລ້ວຈະອັບເດດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປເດີ້, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ