ນັກໂທດໂຕນຈາກ ຄຸ ກ

ຂ່າວເກົ່າ ເອົາມາໂພສໃໝ່ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ:

“ເວລາຕອນສວາຍ ມີນັກ ໂ ທ ດ ຈຳນວນໜື່ງໄດ້ໂຕນຈາກ ຄຸ ກໂພນຕ້ອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື່ອງຈາກມີການປັບປຸງກໍ່ສ້າງແຕ່ເມື່ອເປີດປະຕູເອົາລົດຈົກເຂົ້າໄປໃນທີ່ຂຸມຂັງ ເຮັດໃຫ້ນັກ ໂ ທ ດ ຈຳນວນໜື່ງໄດ້ໂຕນອອກຈາກທີ່ຂຸມຂັງທັນທີ ຫລືນັກໂທດແລ່ນອອກຈາກປະຕູນັ້ນເລີຍ, ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດຫຼາຍສະຫາຍໄດ້ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແຕ່ເອົາບໍ່ຢູ່

ເຮັດໃຫ້ນັກ ໂ ທ ດ ຈຳນວນໜຶ່ງໜີໄປໄດ້ ຕາມພາບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດຂອງການເກີດເຫດການນີ້ ແມ່ນສົງໄສວ່າພວກເຂົາຕ້ອງມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ຄືລັກສະນະນັດໝາຍກັນ ຈື່ງມີລົດກະບະສີປອນ ບໍ່ມີປ້າຍມາຄອຍຖ້າຮັບນັກ ໂ ທ ດ ພ້ອມພາກັນໜີຢ່າງຮີບດ່ວນ, ຕອນນີ້ຕຳຫຼວດກຳລັງຮີບນຳຈັບ ມາດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ, ນັກ ໂ ທ ດ ໂຕນ ຄຸ ກ ຄັ້ງນີ້ມີທັງຫມົດ​11​ຄົນ​, ເດືອນສີງຫາ 2020″