ປະຊາຊົນຈຳນວນໜື່ງທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ໄດ້ນອນຕາມຫົນທາງຕາມວັດ

ວັນທີ 15/6/2021 ຢູ່ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ທີ່ຖືກປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຖ້ວມຫນັກແຮງຖ້ວມເກືອບຫມົດຕົວ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະຢາກວອນຂໍຜູ້ໃຈບຸນມາຊ່ວຍເຫລືອ ບາງຄອບຄົວກະບໍ່ຮອດຮອດບ່ອນນອນ ໄດ້ນອນຕາມທາງ ຕາມວັດ ບາງຄອບຄົວກະບໍ່ທັນເກັບເຄື່ອງຂອງ ໄດ້ຫນີມາແຕ່ໂຕເປົ່າກັບເຄື່ອງຄາຄີງ

ແລະເຮືອນບາງຫລັງກໍ່ໄຫລໄປຕາມນ້ຳ ປະຊາຊົນບາງສ່ວນກໍ່ຂາດແຄ້ນເຂົ້າປາອາຫານ ຢາກວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຈະຊ່ວຍເປັນເງີນຫລືເຂົ້າປາອາຫານແຫ້ງກໍ່ໄດ້ ຫລືຕ່າງແຂວງຢາກຈະຊ່ວຍເຫລືອມາໄດ້ ຈະຝາກສະບຽງອາຫານມາຊ່ວຍເຫລືອກໍ່ໄດ້ຫລືຈະຊ່ວຍເປັນເງີນກໍ່ໄດ້ ມາຮ່ວມສົມທົບນຳກັນເດີທຸກຄົນ