ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນປອດເຂດບ້ານແດງແລ້ວ

ຮ່ວມສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປອດເຂດບ້ານແດງ (ບໍ່ມີບ້ານທີ່ເປັນບ້ານແດງ ຫຼື ບ້ານທີ່ບໍມີການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ19 ໃນຊຸມຊົນ), ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດໃນຕົ້ນເດືອນ ເມສາ ມາເຖິງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງການກຳນົດບ້ານແດງໄດ້ສິ້ນສຸດວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2021 ແລະ ຜ່ານມາບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເປັນເວລາ 9 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts