ປະເທດໄທບໍ່ກວດບໍ່ປິ່ນປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ໃຫ້ແຮງງານລາວແລ້ວ

ກາງເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ເປັນຄົນລາວຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ເຫັນທີ່ຊັດເຈນກັນແລ້ວວ່າປະເທດໄທຈະບໍ່ກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ໃຫ້ຄົນລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ທາງບັນດາແພດໝໍໄທໄດ້ຂໍໂທດແລະເສົ້າໃຈເນື່ອງ ຈາກທາງລັດຖະບານໄທແລະກະຊວງສາທາໄທມີຄຳສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ຮັບການກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ຕະຫຼອດຮອດສິດທິຕ່າງໆທາງມະນຸດສະທຳ

ສົງສານຄົນລາວຢູ່ໄທເດ ຖື ກ ປະໃຫ້ ຕ າ ຍ ທີ່ຄົນເພີ່ນມາຢູ່ບ້ານເຮົາເດເນາະພັກລັດເຮົາຍັງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເທົ່າທຽມກັບຄົນລາວ ປະຈຸບັນນີ້ທາງການລາວພະຍາຍາມເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອນຳເອົາຄົນລາວກັບຄືນສູ່ປະເທດ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະຖືກຕ້ອງຜູ້ນຳສະຫຼາດໆລາວມີບ້ານເຈົ້າເດຜູ້ນຳສະຫຼາດບ້ານເຈົ້າມີບໍ, ໄທຍົກເລີກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານລາວ ດ່ວນທາງການໄທຍົກເລີກກວດເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ໃຫ້ແຮງງານລາວ

ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຝາກເຖິງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໄທຖ້າບໍ່ໃຫວກະກັບມາບ້ານເຮົາເດີ ຍິນດີຕອນຮັບແຮງງານລາວເຮົາເດີ, ເຖິງແຮງງານລາວ ທີ່ຂ້າມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທແບບ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ທີ່ປະສົງຈະເດີນທາງກັບບ້ານຂອງຕົນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ໃນໄລຍະການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໂດຍຈະບໍ່ມີການເອົາ ໂ ທ ດ ແລະ ບໍ່ມີການ ປັ ບ ໃ ຫ ມ ໃດໆ.. ຈາກ ຕຳ ຫຼ ວ ດ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ສປປລາວ