ພູຫົວໂລ້ນພູຫົວຊ້າງໄຊສົມບູນ

ສະບາຍດີຍາມເຊົ້າ ເມືອງອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ພູຫົວໂລ້ນ ໄຊສົມບູນ ພູຫົວຊ້າງ ງາມໆ ເປັນພາບທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ ພາບໂດຍ: Khamthavone Sinmany