ນາງຕີ່ນ່າ(59) ແລະເອື້ອຍຮັກ ຖື ກ ສານ ຕັ ດ ສີ ນ ລົ ງ ໂ ທ ດ ຕິ ດ ຄຸ ກ ແລ້ວຫຼາຍປີ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ ຈະພິຈາລະນາຄະດີ ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ (ຕິນາ) ສ່ວນຜົນ ພິຈາລະນາຈະມີການລາຍງານພາຍຫລັງພິຈາລະນາແລ້ວ. ມື້ນີ້ ສານຈະມີການ ຕັ ດ ສິ ນ ຄະດີ ກໍລະນີ 59 ແລະ ເອື້ອຍຮັກເຈົ້າຫນ້າທີ ຈະມີການທະແຫຼງຂ່າວ ຕອນສວາຍ. ຕັດສິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຄະດີ ນາງ ມອນມີນາ ສູດທິດາ ຫຼື ຕີນາ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ ໄດ້ພິຈາລະນາຄະດີຂອງ ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ ຫລື ຕິນ່າ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ກໍລະນີທີ 59 ຢູ່ລາວ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງອີກ 5 ຄົນ ຄື:

ນາງ ພາວະດີ ວິພາກອນ ຫລື ຕຸກຕິກ, ທ້າວ ພານ ໄຊຍະລາດ, ທ້າວ ພູໃສ ສີສະຫວັນ ຫລື ຕື້, ນາງ ສອນນາລີ ດວງສະຫວັດ ຫຼື ນີນ່າ ແລະ ທ້າວ ສົມປະ ສົງ ສຸລິຍະວົງສາ ຫລື ຫໍາ ຕາມການສັ່ງຟ້ອງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະບັບເລກທີ 774-779, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2021 ໃນຂໍ້ຫາຂົນຂວາຍສົ່ງຄົນອອກ ຫລື ການເອົາຄົນເຂົ້າປະເທດຢ່າງ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ , ການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດທີ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ແລະ ການປິດບັງການກະທຳ ຜິ ດ ຕາມປະມວນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ອາຍາ ມາດຕາ 128 ວັກ 2, ມາດຕາ 199 ວັກ 3 ແລະ ມາດຕາ 380 ວັກ 1.

ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາບັນດາຂໍ້ມູນຫລັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນສໍານວນຄະດີຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສຂອງຄະນະສານແລ້ວເຫັນວ່າມີຫລັກຖານຮັດກຸມທີ່ ໜັ ກ ແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍຢັ້ງຢືນເຖີງຄວາມ ຜິ ດ ຂອງພວກກ່ຽວກັບຄະດີນີ້ທັງ 6 ຄົນ ຄື:

ນາງ ພາວະດີ ວິພາກອນ (ຈຳເລີຍ1) ອາຍຸ 26 ປີ, ສັນຊາດລາວ, ອາຊີບຄ້າຂາຍ, ຢູ່ບ້ານຫລັກ 2 ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ, ຖືກກັກ ຕົວໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2021 ກະທຳ ຜິ ດ ທາງ ອ າ ຍ າ ໃນຂໍ້ຫາການຂົນຂວາຍສົ່ງຄົນເຂົ້າ ຫລື ອອກປະເທດຢ່າງ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ, ການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດທີ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ແລະ ການປິດບັງການກະທຳ ຜິ ດ.

ນາງ ມອນມີນາ ສູດທິດາ (ຈໍາເລິຍ2) ອາຍຸ 22 ປີ, ສັນຊາດລາວ, ອາຊີບນັກສຶກສາ, ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກະທໍາ ຜິ ດ ທາງອາຍາໃນຂໍ້ຫາການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດທີ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ແລະ ການປິດບັງການກະທໍາ ຜິ ດ

ທ້າວ ພານ ໄຊຍະລາດ (ຈໍາເລີຍ 3 ) ອາຍຸ 46 ປີ, ສັນຊາດລາວ, ອາຊີບກໍາມະກອນ, ຢູ່ບ້ານໝາກນາວເໜືອ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກະທໍາ ຜິ ດ ທາງອາຍາໃນຂໍ້ຫາຂົນຂວາຍສົ່ງຄົນເຂົ້າ ຫຼືອອກປະເທດຢ່າງ ຜິ ດ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ.

ທ້າວ ພູໃສ ສີ່ສະຫວັນ (ຈໍາເລີຍ 4) ອາຍຸ 34 ປີ, ສັນຊາດລາວ, ອາຊີບວ່າງງານ, ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກະທໍາ ຜິ ດ ໃນຂໍ້ຫາການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດທີ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ແລະ ການປິດບັງການກະທໍາ ຜິ ດ.

ນາງ ສອນນາລີ ດວງສະຫວັດ (ຈໍາເລີຍ 5) ອາຍຸ 21 ປີ, ສັນຊາດລາວ, ອາຊີບເສີມສວຍ, ຢູ່ບ້ານສະໜາມໄຊ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ້າວ ສົມປະສົງ ສຸລິຍະວົງສາ ຫຼື ຫໍາ (ຈໍາເລີຍ 6) ອາຍຸ 24 ປີ, ສັນຊາດລາວ, ອາຊີບກໍາມະກອນ, ຢູ່ບ້ານທ່າແຮ່, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກະທໍາ ຜິ ດ ທາງອາຍາໃນຂໍ້ຫາການຂົນຂວາຍສົ່ງຄົນເຂົ້າ ຫຼື ອອກປະເທດຢ່າງ ຜິ ດ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ  ແລະ ການປິດບັງການກະ ທໍ າ ຜິ ດ ທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແລະ ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ, ລະບຽບການບໍລິຫານ, ການຍຸຕິທໍາ, ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມຕາມປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ມາດຕາ 128, 189 ແລະ 380.

ການກະທໍາຂອງພວກຈໍາເລີຍທັງ 6 ຄົນ ເປັນການກະທໍາ ຜິ ດ ໂດຍເຈດ ຕະນາ, ເພາະພວກກ່ຽວຮູ້ດີວ່າພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ກໍາລັງລະບາດຢ່າງ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ໄປຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດໄທ ເປັນປະເທດທີ່ມີກຸ່ມສ່ຽງ, ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລາວເຮົາ ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06, ລົງວັນທີ 21 ມີນາ 2020 ແລະ ສະບັບເລກທີ 15,ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການປິດດ່ານເຂົ້າ-ອອກລະຫວ່າງປະເທດ ຍ້ອນມີການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19, ທີ່ສໍາຄັນພວກກ່ຽວມີສະຕິສາປະຊັນຍະສົມບູນດີ ແລະ ເຖິງກະສຽນອາຍຸທາງອາຍາແລ້ວ.

ຜ່ານການພິຈາລະດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງຄະນະສານ ເຫັນວ່າ: ການກະທໍາຂອງ ນາງ ພາວະດີ ວິພາກອນ ຫຼື ຕຸກຕິກ (ຈໍາເລີຍ 1) ຜິດຕໍ່ປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ມາດຕາ 128 ວັກ 02, ມາດຕາ 199 ວັກ 03 ແລະ ມາດຕາ 380 ວັກ 01, ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ ຫຼື ຕີນ່າ (ຈໍາເລີຍ2) ຜິ ດ ຕໍ່ປະມວນ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ ອາຍາ ມາດຕາ 199 ວັກ 03 ແລະ ມາດຕາ 380 ວັກ 01,

ທ້າວ ພານ ໄຊຍະລາດ (ຈໍາເລີຍ3) ຜິ ດ ຕໍ່ປະມວນ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ ອາຍາ ມາດຕາ 128 ວັກ 02, ທ້າວ ພູໃສ ສີສະຫວັນ ຫຼື ຕື້ (ຈໍາເລີຍ 4) ຜິ ດ ຕໍ່ປະມວນ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ ອາຍາ ມາດຕາ 199 ວັກ 03 ແລະ ມາດຕາ 380 ວັກ 01; ນາງ ສອນນາລີ ດວງສະຫວັດ ຫຼື ນີນ່າ ແລະ ທ້າວ ສົມປະສົງ ສຸລິຍະວົງສາ ຫຼື ຫໍາ (ຈໍາເລີຍ5 ແລະ 6) ຜິດຕໍ່ປະມວນ ກົ ດ ຫ ມ າ ຍ ອາຍາ ມາດຕາ 128 ວັກ 02 ແລະ ມາດຕາ 380 ວັກ 01.

ດັ່ງນັ້ນ ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈິ່ງພິຈາລະນາຕັດອິດສະ ພາບພວກກ່ຽວ ຄື:

– ນາງ ພາວະດີ ວິພາກອນ ຫຼື ຕຸກຕິກ ຈຳ ຄຸ ກ 5 ປີ 1 ເດືອນ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໄໝເງິນ 52.500.000 ກີບ.
– ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ ຫຼື ຕີນ່າ ຈໍາ ຄຸ ກ 3 ປີ 7 ເດືອນ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໄໝເງິນ 27.500.000 ກີບ.
– ທ້າວ ພານ ໄຊຍະລາດ ຈໍາ ຄຸ ກ 1 ປີ 6 ເດືອນ, ພ້ອມປັບໄໝເງິນ 25.000.000 ກີບ.
– ທ້າວ ພູໃສ ສີສະຫວັນ ຈໍາ ຄຸ ກ 3 ປີ 7 ເດືອນ, 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໄໝເງິນ 27.500.000 ກີບ.
– ນາງ ສອນນາລີ ດວງສະຫວັດ ຫຼື ນີນ່າ ແລະ ທ້າວ ສົມປະສົງ ສຸລິຍະວົງສາ ຫຼື ຫໍາ ຈໍາ ຄຸ ກ ຜູ້ລະ 1 ປີ 7 ເດືອນ, 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໄໝເງິນຜູ້ລະ 25.000.000 ກີບ.