ກີນແປງນົວຫຼາຍບໍ່ດີມີ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ກີນແລ້ວ ຕ າ ຍ ໄວຂື້ນ

ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຈາກແປ້ງນົວ. ມື້ນີ້ຈະນຳພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ໃກ້ໂຕເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄືແປ້ງນົວເຄື່ອງປຸງຍອດນິຍົມຂອງຫລາຍໆທ່ານທີ່ມີຫລາຍຄົນມັກຈະຄິດວ່ານຳມາປຸງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຍົກລົດຊາດອາຫານໃຫ້ແຊບ ແຕ່ວ່າທ່ານຮູ້ ຫລື ບໍ່ ວ່າເຄື່ອງປຸງທີ່ຊື່ວ່າ : ແປ້ງນົວ ນີ້ແມ່ນມີ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍສົມຄວນ, ໂດຍໃນນີ້ໄດ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຈາກແປ້ງນົວມາຝາກແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ມີສະຕິ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ແປ້ງນົວເຂົ້າໃນການປຸງອາຫານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫລື ບໍ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນນານປຸງອາຫານເລີຍ ເຮັດໄດ້ແນວນີ້ກໍ່ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ.

ແປ້ງນົວມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ : ໂມໂນ ໂຊດຽມ ແອລ ກລູຕາເມດ ( MONOSODIUM-L-GLUTAMATE ) ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ : MSG. ພິດ ແລະ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຈາກແປ້ງນົວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນໄດ້ແກ່ :

1. ສ່ວນທີ່ເກີດຈາກໂຊດຽມແມ່ນມີດັ່ງນີ້ :
– ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍມະນຸດຫລຸດລົງ.
– ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສານຕົກຄ້າງໃນສະໝອງຂອງເດັກ ເຊິ່ງໃນເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກກາຍເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນໄດ້.
– ເຮັດໃຫ້ເດັກແອນ້ອຍເກີດອາການຊັກເຖິງຂັ້ນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງແພດບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຜິດພາດ ແລະ ເປັນ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ໄດ້.
– ເປັນໄພຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາເຮັດໃຫ້ມີອາການບວມນໍ້າ ແລະ ຍັງມີ ພິ ດ ໄພຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ.
–  ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍໂລກເບົາຫວານ, ໂລກຄວາມດັນ, ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ໂລກອື່ນໆທີ່ແພດຫ້າມກິນເຄື່ອງເຄັມ.

2. ພິ ດ ໄພ ແລະ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ທີ່ເກີດຈາກແປ້ງນົວໂດຍກົງແມ່ນມີດັ່ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮ້ອນທີ່ປາກ, ລີ້ນ, ໃບໜ້າ, ແກ້ມ, ລໍາຄໍ, ໜ້າເອິກ, ບາງຄົນອາດມີຕຸ່ມ ແລະ ຜື່ນສີແດງຂຶ້ນຕາມໂຕ. ທຳ ລ າ ຍ ສະໝອງສ່ວນໜ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ : Hypothalamus ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ລະບົບສືບພັນ, ເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ປັນຍາອ່ອນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບສືບພັນ ຜິ ດ ປົກກະຕິ.

–  ທຳ ລ າ ຍ ລະບົບປະສາດຕາ.
– ທຳ ລ າ ຍ ກະດູກ ແລະ ໄຂກະດູກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຜະລິດເມັດເລືອດແດງໃນຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງໄດ້.
– ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຜິວໜັງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວິຕາມິນໃນຮ່າງກາຍຫລຸດລົງ.
– ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງໄດ້ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ມີ່ສວນປະສົມຂອງແປ້ງນົວ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາການປີ້ງ ຫລື ຈີ່.

ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກປະສາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ເມື່ອຮູ້ໂທດຂອງແປ້ງນົວຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ແລ້ວຂໍແນະນຳໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງຫລຸດຜ່ອນ ການນຳໃຊ້ແປ້ງນົວເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານເຮັດດັ່ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ.