ຜູ້ຈຳໜ່າຍຫ້ວຍພັດທະນາລາວຫຼຸດຕົ້ນທຶນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍບໍລິການ BCEL one

ຫຼັງຈາກ BCEL ເປີດໃຫ້ມີບໍລິການຊໍາລະສະສາງການຊື້ເລກໄດ້ຜ່ານ BCEL one ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມຸມມອງຫຼາຍໆດ້ານ (ການຊື້ເລກຜ່ານ App ສື່ກາງການຊຳລະສະສາງສາມາດຊື້ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ບໍ່ມີພຽງແຕ່ Bcelone. ແຕ່ຂໍຍົກກໍລະນີສືກສາຜ່ານ App Bcelone ເດີເຈົ້າ)

1. ດ້ານຜູ້ຈຳໜາຍຫ້ວຍພັດທະນາລາວ
– ຫຼຸດຕົ້ນທຶນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຄ່າ Commission, ເຈ້ຍ, ອຸປະກອນການຂາຍເລກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດຳເນີນງານ
– ຫຼຸດບັນຫາສົ່ງເລກບໍ່ທັນ, ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຂາຍບໍ່ຄົບ ລວມໄປເຖິງຫຼຸດຄວາມສ່ຽງດ້ານເງິນ ປ ອ ມ ນຳມາຊື້ເລກ
– ການບໍລິຫານຈັດການງ່າຍຂື້ນ

2. ດ້ານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
– ໄດ້ສ່ວນຕ່າງຈາກຄົນຊື້ເລກ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທະນາຄານເພິ່ມຂື້ນ
– ເຮັດໃຫ້ BCEL ONE ຄວບຄຸມການຊຳລະສະສາງຫຼາຍຂື້ນ ກາຍເປັນ Super App ການຊຳລະການເງິນທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ (ຄິດວ່າຖ້າ BCEL one ແຍກໂຕອອກເປັນບໍລິສັດໜື່ງ ຄືສິກາຍເປັນ Unicorn ຂອງປະເທດລາວ ເພາະເປັນ Super app ຄວບຄຸມການຊຳສະສາງເກືອບທຸກຢ່າງ ຕັ້ງແຕ່ບັດໂທລະສັບ ຈົນເຖິງ ສື່ກາງຈຳໜ່າຍເລກ)

3. ດ້ານປະຊາຊົນ
– ສາມາດຊື້ເລກໄດ້ສະດວກສະບາຍຂື້ນ
– ຫຼຸດບັນຫາຄົນຂາຍຈົດເລກຜິດ, ຫຼືບໍລິການທີ່ Error ຕ່າງໆ
– ຫຼຸດບັນຫາການຂື້ນເງິນ ເພາະລະບົບໂອນເງິນໃຫ້ Auto

4. ດ້ານຄົນຂາຍເລກ
– ບໍ່ມີລາຍຮັບເພິ່ມຈາກຊ່ອງທາງນີ້ ຫຼືຖ້າມີອາດຈະຫຼຸດລົງ
– ບໍ່ກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ຄົນໂຕນ້ອຍໃນສັງຄົມ
– ເປັນອາຊີບທີ່ເພິ່ມລາຍຮັບຊ່ວງເວລາວ່າງເຊັ່ນ: ນັກຮຽນ, ນັກສືກສາ, ພະນັກງານ ລວມເຖິງຄົນວ່າງງານ

ສະຫຼຸບ: ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຈະເປັນຜົນດີຈະມີຜົນດີຕໍ່ດ້ານຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ທະນາຄານ, ປະຊາຊົນ ແຕ່ຜົນເສຍຕົກຢູ່ຄົນຂາຍເລກ ເພາະຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ຖ້າໃຫ້ຄົນເລືອກຊື້ເລກຢູ່ Bcel one ກັບ ຊື້ກັບຄົນຂາຍເລກ ຕ້ອງບອກຕາມຕົງເລີຍວ່າຄົນຈະຫັນມາຊື້ເລກຜ່ານແອບຫຼາຍກວ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນບໍ່ກະຈາຍໄປຍັງຄົນໂຕນ້ອຍໃນສັງຄົມ (ຄິດວ່າມີມາດຕະການຊ່ວຍຄົນກຸ່ມກໍ່ດີເຊັ່ນດຽວກັນ ຈື່ງ Fair ໃນສັງຄົມ)

*ໜາຍເຫດ: ໃນມຸມຄິດວ່າເປັນກໍລະນີສືກສາທີ່ດີ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າເຫດການໜື່ງເກີດຂື້ນ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ຫຼາຍມຸມມອງ ພຽງແຕ່ເຮົາຈະຢືນຢູ່ຈຸດໃດ (ສ່ວນທຸກຄົນຄິດວ່າແນວໃດ ສາມາດ Share idea ໄດ້ເດີ)