ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນແລະຕິດເຊື້ອ 826 ຄົນ

ສປປ ລາວ ລາຍງານການ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຈາກການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ສູງສຸດຕໍ່ ມື້ ມີເຖິງ 5 ຄົ ນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຕໍ່ ມື້ ສູງສຸດ ສປປ ລາວ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນວັນຈັນ ທີ 15/11/2021 ສູງເຖິງ 826 ຄົ ນ ແລະ ມີການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຕໍ່ ມື້ ສູງສຸດ ເຖິງ +5 ຄົ ນ. ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງທີ່ມີອັດຕາກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ສູງສຸດ ໂດຍກວດເຊື້ອ 263 ຕົວຢ່າງ ພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ 140 ຕົວຢ່າງ ຄິດເປັນ 53.23%.