ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ​ເປີດປົກກະຕິແລ້ວ

ວັນທີ 15/11/2021 ເປີດຄືນປົກກະຕິແລ້ວ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ມື້ ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ​ ຈະໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງສັນຈອນລະຫວ່າງ ສະຖານີບ້ານບົວ ແລະ​ ສະຖານີສະກ້າ ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ,​

ບັນດາທ່ານທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຫາ ວັງວຽງ ແມ່ນສາມາດຂັບຂີ່ຈາກ ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຫາ ສະຖານີວັງວຽງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງ ສະຖານີບ້ານບົວ​ ແລ້ວຂຶ້ນ ສະຖານີສະກ້າ ອີກຕໍ່ໄປ.