ລາຍລະອຽດບັນດາອາຊີບທີ່ ຕິ ດ ໂຄ ວິ ດ ໃນ ມື້ ນີ້

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການ ຕິ ດ ເຊື້ອປະຈຳວັນທີ 15/11/2021 ຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ . ຕາມສະຖານທີ່ : ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 490 ກໍລະນີ, . ເຊີ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້່:

1. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິ ສັ ດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 60 ກໍລະນີ ( ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ: 30, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດສໍານັກງານໃຫຍ່: 3, ທະນາຄານສົ່ງເສີມ: 1, ບໍລິ ສັ ດ ພີເອັດ: 3, ບໍລິ ສັ ດ ສຸວັນນີ: 1, ການບິນລາວ: 1

2. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 41 ກໍລະນີ

3. ພ ະ ນັກງານທະຫານ ມີ 25 ກໍລະນີ

4. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 15 ກໍລະນີ

5. ພ ະ ນັກງານລັດ ມີ 9 ກໍລະນີ

6. ພ ະ ນັກງານ ຕໍ າ ຫຼວດ ມີ 6 ກໍລະນີ (ປກສ ປອ້ງກັນທິຕັ້ງ: 2)

7. ໂຮງງານ ມີ 5 ກໍລະນີ (ໂຮງງານເຫຼັກ: 3, ໂຮງງານໄອຊິນ: 1)

8. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 3 ກໍລະນີ (ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ: 2)

9. ພ ະ ນັກງານຮ້ານ ນ ວ ດ/ເສີມສວຍ/ສະປາ ມີ 1 ກໍລະນີ

10. ພ ະ ນັກງານໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ມີ 1 ກໍລະນີ (ຮ້ານເອັມເຄ)

11. ພ ະ ນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 12 ກໍລະນີ

12. ກໍ າ ມະ ກ ອ ນ ມີ 9 ກໍລະນີ

13. ຫວ່າງງານ ມີ 67 ກໍລະນີ (ຜູ່ເຖົ້າ: 8)

14. ເ ດັ ກ ມີ 13 ກໍລະນີ

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 6 ກໍລະນີ

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 19 ກໍລະນີ