ອາທິດໜ້າອາກາດຈະເຢັນມີໝອກປົກຫຸ້ມຕອນກາງຄືນຈາກອາກາດໜາວເຢັນປະເທດຈີນ

ວັນທີ 15-21 ພ ະ ຈິກ 2021 ຄວາມກົດ ດັ ນ ສູງຂອງອາກາດໜາວເຢັນ ຈາກປະເທດຈີນຈະມີ ກ ຳ ລັງອ່ອນຫາປານກາງ ແຜ່ລົງມາປົກຄຸມຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ, ສົມທົບກັບກະ ແ ສ ລົມຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນ ໃ ຫ ຍ່, ຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ອາກາດເຢັນ ຫາ ໜາວເຢັນ ພ້ອມມີໝອກປົກຫຸ້ມ ໃນຕອນກາງຄືນ ຫາ ຕອນເຊົ້າ ແລະ ມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ ອາກາດຈະເຢັນ ຫາ ໜາວເຢັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແຂວງພາກເໜືອ.

– ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ: ໃນອາທິດຕໍ່ໜ້າ ອາກາດເຢັນ ຫາ ໜາວເຢັນ ມີໝອກປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ບາງທ້ອງຖິ່ນເລັກໜ້ອຍ ອຸນຫະພູມ ຕ່ຳ ສຸດ 11-13 ອົງສາ ສູງສຸດ 19-21 ອົງສາ.

– ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ: ໃນອາທິດຕໍ່ໜ້າ ອາກາດຈະເຢັນ ຫາ ໜາວເຢັນ ພ້ອມມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ຄ່ອຍ ມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ບາງໂອກາດ ອູນຫະພູມ ຕ່ຳ ສຸດ 14-16 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 30-32 ອົງສາ.

– ພາກກາງ: ໃນອາທິດຕໍ່ໜ້າ ອາກາດເຢັນ ຫາ ໜາວເຢັນ ພ້ອມມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມຕອນກາງຄືນ ແລະ ຕອນເຊົ້າ. ມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ບາງທ້ອງຖິ່ນ ອຸນຫະພູມ ຕ່ຳ ສຸດ 17-19 ອົງສາ ແລະ ສູງສຸດ 30-32 ອົງສາ.

– ພາກໃຕ້: ໃນອາທິດຕໍ່ໜ້າ ອາກາດຈະເຢັນ ຫາ ໜາວເຢັນ ພ້ອມມີໝອກປົກຫຸ້ມ ມີຝົນເລັກໜ້ອຍ.

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໃນອາທິດຕໍ່ໜ້າ ອາກາດຈະເຢັນລົງພ້ອມມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ເປັນບາງໂອກາດ ອຸນຫະພູມ ຕ່ຳ ສຸດ 18-20 ອົງສາ ສູງສຸດ 30-32 ອົງສາ.